Några fakta om bemanningsbranschen

 

 • Under 2015 var 75 500 årsanställda i bemanningsbranschen, vilket var 1,5% av de sysselsatta i Sverige.
 • Ungefär 40% av bemanningsanställda lämnar branschen inom ett år, för i första hand annat arbete. I andra hand går de till studier.
 • Andelen personer med utländsk bakgrund är dubbelt så stor i bemanningsbranschen som på arbetsmarknaden i stort.
 • 97% av bemanningsanställda har kollektivavtal.
 • Samtliga 14 LO-förbund, Unionen och Akademikerförbunden är kollektivavtalsparter med Bemanningsföretagen.
 • 40% av bemanningsanställda är under 30 år, nästan tre gånger så många som i arbetsmarknaden i stort.
 • Knappt hälften av de bemanningsanställda är kvinnor.
 • Mer än 60% av bemanningsanställda har uppdrag i privat sektor.
 • Ungefär hälften av bemanningsanställda är tjänstemän och akademiker.
 • Mer än 40% av bemanningsanställda har gymnasieexamen som högsta utbildning.
 • 8 av 10 bemanningsanställda jobbar heltid eller nästan heltid. Endast 16 % jobbar mindre än 30 tim/vecka.
 • 3 av 10 bemanningsanställda var arbetslösa innan de kom till branschen.
 • Mer än 80% bemanningsanställda är nöjda med sina uppdrag.
 • 85% av bemanningsföretagen i Sverige är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.

Publicerad: 2016-09-29

 
 •