Kvartalsrapport Q3: Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning

Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2016; plus sju procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,6 miljarder kronor.

Ökningarna inom tjänsteområdet rekrytering och yrkesområdena IT, kontor/administration samt teknik hänger samman med den stora kompetensbristen i Sverige och avspeglas tydligt i bemanningsbranschens utveckling.

- Kompetensförsörjning och matchning är främsta uppgiften för våra medlemsföretag, därmed blir branschen extra viktig som integrationsmotor, säger Ann-Kari Edenius, Bemanningsföretagens förbundsdirektör.

- Bemanningsbranschen är en enklare väg till jobb för alla dem som saknar eget nätverk, cv eller dokumenterad utbildning eller meriter.

- Med moderna metoder och verktyg kan bemanningsföretag öka antalet nyanlända i arbete och därmed skapa möjlighet till egen försörjning och integration via arbetsmarknaden, säger Edenius.

Kvartalsrapportens statistik bygger på ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen, sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2015. Ett av de i urvalet nya bemanningsföretagen för 2016 har en stor andel omsättning inom rekrytering vilket bör tas i beaktning när man tolkar tillväxtsiffrorna för tjänsteområdet.

Södra Sverige utvecklades starkast
Södra Sverige, Stockholm, Norra Sverige samt Västra Sverige var de regioner som uppvisade en positiv utveckling under tredje kvartalet 2016. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 16,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. Stockholm ökade med 9,5 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Mellansverige som minskade med 2,9 procent. Norra Sverige ökade med 8,0 procent och Västra Sverige ökade med 5,2 procent.

Under tredje kvartalet 2016 ökade omsättningen i Omställning med 47,6 procent. Rekrytering ökade med 28,0 procent från föregående år och Uthyrning ökade med 4,9 procent från föregående år. Entreprenad ökade med 4,6 procent.

Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 88 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Omställning på 4,9 procent följt av Entreprenad på 4,2 procent och Rekrytering på 2,8 procent.

De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2016 var Industri/Tillverkning med 27 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 19 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 13 respektive 9 procent av omsättningen.

Källa: Bemanningsföretagen

Publicerad: 2016-11-29

 
  •