Bemanningsföretagen har tecknat ambitiöst avtal med Unionen

Bemanningsföretagen har tecknat ett ettårsavtal med Unionen. Löneökningarna på 2,2 procent omfattar cirka 35 000 tjänstemän och följer det så kallade märket.

Parterna inrättar arbetsgrupper för att samarbeta kring bland annat det lokala fackliga arbetet och hur parterna kan främja insteg och etablering på arbetsmarknaden.

Avtalet förutsätter individuell lönesättning. Utrymmet för lönehöjningar är 2,2 procent. Löneavtalet har en individgaranti som innebär en garanterad lägsta löneökning för heltidsanställda om 235 kr för Unionens medlemmar.

Parterna inrättar flera arbetsgrupper och kommer att arbeta med den särskilda ITP-planen för ambulerande tjänstemän, det delade arbetsmiljöansvaret, det lokala fackliga arbetet och hur parterna kan främja insteg och etablering på arbetsmarknaden.

- Parterna är ambitiösa både vad gäller arbetsgruppernas antal och innehåll. Det är mycket glädjande att vi fortsätter att utveckla kollektivavtalet under avtalsperioden, säger Bemanningsföretagens förhandlingschef Hanna Byström.

Avtalet, som löper mellan den 1 maj 2016 – 30 april 2017, omfattar cirka 35 000 tjänstemän vid 550 företag.

Avtalet är ett helt vanligt tjänstemannaavtal med individuell lönesättning och skiljer sig inte nämnvärt från övriga avtal inom tjänstesektorn.

Publicerad: 2016-05-24

 
  •