Kontakta oss!

 
 
 

Trygga jobb i snabb ekonomi

Allt snabbare svängningar i framförallt industrin ställer hårdare krav på snabb omställning av organisationerna. Snabb omställning betyder ofta ”oförutsägbart varierande behov av personal”. Att hyra in personal för snabba växlingar i kompetensbehoven är klokt, ansvarstagande och skapar både affärer och arbetstillfällen.

Kundföretagen behöver inhyrning för att hantera de stora svängningarna på den globala marknaden. Utan inhyrning hade många företag inte kunnat åta sig flera uppdrag eller lagt produktionen i andra länder. Bemanningsbranschen bidrar alltså till att skapa affärer och jobb som annars inte funnits i Sverige. Forskning och statistik visar dessutom på att branschen underlättar för unga och invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Visstidsanställningar alternativet
Det stabila användandet av bemanningskonsulter är i sig ett bevis för kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt och enkelt kan börja jobba när så krävs. Rörligheten fungerar även positivt för de anställda ur flera perspektiv. Om en inte trivs eller känner att arbetsuppgifterna matchar ens kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsplats i bemanningsbranschen än i andra branscher.

Bemanning konkurrerar inte främst med fasta jobb hos kunderna, utan med visstidsanställningar. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att dessa skulle öka utan inhyrning. LO har också konstaterat detta ett flertal gånger. Bemanning skapar med andra ord trygghet på en snabbrörlig arbetsmarknad.

Bra med diskussion om branschen
När bemanningsbranschen diskuteras är det inte många som nämner att bemanningsbranschen är den kanske mest välreglerade branschen i landet. Alla auktoriserade bemanningsföretag erbjuder fast lön, kollektivavtal och den anställningstrygghet som följer av avtalen. Branschen har kollektivavtal för såväl arbetare som tjänstemän och hela 97 procent av de anställda i svenska bemanningsföretag omfattas av kollektivavtal. De anställda har på samma sätt som andra anställda rätt till tjänstledighet för föräldraledighet och studier och rätt till ersättning när de är hemma på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn. För pension och försäkringar gäller samma villkor som för anställda på andra privata företag med kollektivavtal.

Bemanningsbranschen erbjuder en väg in i arbetslivet utan att tumma på tryggheten och anställningsvillkor, och ser också till att arbetstillfällen och affärer stannar i Sverige. 

Källa: Bemanningsföretagen

Publicerad: 2015-11-30

 
  •