Kontakta oss!

 
 
 

Flexicurity är trygghet

Den flexicurity – flexibilitet och trygghet – som karaktäriserar bemanningsbranschen är inte ägnat att gälla bara kunden som hyr in. Andra halvan av ordet, ”curity”, från ”security”, handlar om tryggheten som den inhyrde har via sin anställning i bemanningsföretaget. En trygghet som icke-bemanningsanställda alltmer sällan åtnjuter.

En enkel jämförelse:

Inhyrde konsulten A får uppdrag på kundföretaget X som fått en stororder. X har redan i början av orderuppgången tagit in visstidsanställde B. När sedan produktionen närmar sig normalnivå behövs inte A och B, båda uppskattade medarbetare, längre.

A bokas genast till en ny kund av sin arbetsgivare, Bemanningsföretaget, medan B får gå till Arbetsförmedlingen för inskrivning och måste för egen maskin börja leta nytt jobb. B tar inte del av den ”curity” som A gör. Tiden hos företaget X var inte visstid för A, utan arbetstid för bemanningsföretaget hos kund.

Om det hade visat sig att Bemanningsföretaget inte omgående hade haft ett uppdrag till A hade hen fått garantilön från Bemanningsföretaget medan det matchade A till ett nytt uppdrag. Återigen, ”curity”.

Bemanningsbranschen bakas ofta in i en deg med inslag som osäkra anställningar och visstidsanställningar. Kritikerna känner inte igen sina löss på gången, utan lägger alla ingredienser som inte är en klassisk tillsvidareanställning av kommunalt mått i samma bunke. Men tillsvidareanställda är faktiskt de allra flesta i bemanningsbranschen. Och bytet av arbetsställe då? Om man ser det som en osäkerhet, ja, så funkar det ju i alla jobb där du utför arbete hos kunden. Oavsett om du befinner dig inom väktar-, städ- eller IT-branschen. Eller bemanning, då.

Källa: Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Publicerad: 2015-01-13

 
  •