Placera Personal sluter avtal med Siemens

Placera Personal och Siemens Sverige har slutit avtal avseende leverans av konsulttjänster. Avtalet gäller 12 månader från 1 april 2014 och förlängs därefter med ett år i sänder.

Siemens har sedan många år tillbaka varit en samarbetspartner till Placera Personal men med ett nytt centralt avtal i ryggen ser vi fram emot att utveckla vårt samarbete framåt och ser goda möjligheter till fortsatt stark tillväxt.

För ytterligare information kontakta: kundansvarig Elisabet Holmene: 08-58622709 elisabet.holmene@placerapersonal.se

Publicerad: 2014-04-08

 
  •