En väl fungerande integration på arbetsmarknaden

Integrationen och hur den ska fungera ännu bättre behandlas i ett debattinlägg av Almega i Svenska Dagbladet. Här lyfts fram hur en ny, evidensbaserad integrationspolitik bör drivas för att förenkla integrationen i Sverige. Lärdomar kan hämtas bland annat från Australien.

Bemanningsbranschen spelar en mycket viktig roll för integrationen på arbetsmarknaden för utlandsfödda. Branschen är en tydlig inkörsväg till det svenska samhället. Andelen personer som är födda utanför EU/EES är 66 % högre i bemanningsbranschen än på arbetsmarknaden totalt och det är viktigt att branschen får behålla denna viktiga roll.

I Sverige förvärvsarbetar 4 576 000 personer. Av dessa är 412 000 födda utanför EU/EES. Detta motsvarar 9,0 %.

Publicerad: 2014-10-09

 
  •