Bättre matchning stärker arbetsmarknaden

Bemanningsindikatorn Q3 2014

Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar har stärkts under det senaste kvartalet, då branschen växte med 3 procent. För de anställda i branschen spelar vi en viktig roll då vi erbjuder riktiga jobb och tränger undan påhuggsjobb. Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Vi spelar en viktig roll i arbetet att aktivt matcha industrins och andra uppdragsgivares behov av kompetens samtidigt som vi underlättar inträdet på arbetsmarknaden för många och möjliggör aktiva byten av jobb i olika skeden i livet.

Omsättningen i branschen ligger sedan slutet av 2010 på ungefär 5 miljarder kronor per kvartal. Personaluthyrning står för lejonparten av branschens omsättning (89 procent). Nästan hälften av branschens omsättning finns inom Industri/Tillverkning och Lager/Logistik. Bägge dessa områden växte under senaste kvartalet, vilket visar att branschen är en viktig aktör för en konkurrenskraftig industri. Geografiskt så har den största tillväxten varit i södra Sverige, med en tillväxt på 9 procent.

Den svaga utvecklingen för rekrytering och växande användning av inhyrning speglar den ökade osäkerhet som många företag och organisationer har känt av under den tidiga hösten. Detta beror på en ökad osäkerhet avseende kommande förutsättningar och spelregler på arbetsmarknaden, regelverk samt den allmänna konjunkturbilden.

Vi är en mycket väl fungerande del av arbetsmarknaden, med tydliga spelregler, aktiv auktorisation som borgar för kvalitet hos företagen på marknaden och kollektivavtal för de anställda. Branschen behöver en fortsatt avhållsamhet från ytterligare reglering eller förändringar för att fortsätta spela en aktiv och effektiv roll på den svenska arbetsmarknaden.

Källa: Bemanningsföretagen

Publicerad: 2014-12-02

 
  •