Auktorisationsarbetet ger resultat

Auktorisationsarbetet resulterar i att 5 företag utesluts och 22 får auktorisaiton

Bemanningsföretagens auktorisation säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsduglighet. Auktorisationen innebär även en trygghet för kunder och för medarbetare.

Auktorisationen är obligatorisk för medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. För att kunna bli auktoriserat bemanningsföretag krävs att företaget varit verksamt i minst 12 månader. Detta innebär att det finns medlemmar i Bemanningsföretagen som ännu inte hunnit bli auktoriserade, men är på väg att bli det.

Granskningen sker i den partsammansatta auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Bemanningsföretagens styrelse.

Vid senaste mötet i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd lämnades följande förslag till beslut som nu (2014-10-23) även fastställts av Bemanningsföretagens styrelse:

* 13 företag beviljas auktorisation för bemanningsföretag
* 7 medlemsföretag beviljas förnyad auktorisation för bemanningsföretag 
* 2 företag beviljas förnyad auktorisation för omställningsföretag 
* 3 företag får avslag på sin ansökan om (förnyad) auktorisation för bemanningsföretag, vilket innebär att
* 3 företag utesluts som medlemmar i Bemanningsföretagen med omedelbar verkan 
* 2 företag har inte ansökt om auktorisation och utesluts därmed

Skälen till att vissa bolag får avslag på sin ansökan, fråntas sin auktorisation eller utesluts som medlemmar är oftast att de inte har ordnad ekonomi eller brister i sina ansvarsförsäkringar. I ovanstående fall avser det brister på ordnad ekonomi, att det senaste årsbokslut inte har företetts eller att person i ledande ställning inte har genomgått Bemanningsföretagens särskilda auktorisationsutbildning. Vidare uppfylls i vissa fall inte stadgarnas regler om medlemskapets omfattning. Enligt dessa ska samtliga bolag i en koncern anslutas om de bedriver bemanningsverksamhet. Två av företagen har uteslutits då de inte ansökt om auktorisation, vilket är obligatorisk när bemanningsverksamhet bedrivits i minst 12 månader.

Bemanningsföretagen kommenterar inte enskilda fall och inte heller negativa beslut. Det vill säga vilka bolag som fått avslag, fråntagande eller uteslutning.

– Auktorisationsarbetet stärker branschen som helhet och verkar för ordning och reda hos bemanningsföretagens medlemmar säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör vid Bemanningsföretagen. Detta är ett viktigt långsiktigt arbete för att främja hög kvalitet i branschen.

Publicerad: 2014-11-03

 
  •