Årsrapport i bemanningsbranschen 2014

69 900 årsanställda i bemanningsbranschen 2013. Penetrationsgraden på arbetsmarknaden var 1,5 procent. Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under 2013 till 20,6 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning under 2013 uppgick till uppskattningsvis 23,7 miljarder kronor.

Rapporteninnehåller antal årsanställda, antal personer och penetrationsgrad i Bemanningsbranschen 2013.

Publicerad: 2014-03-31

 
  •