36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor. Nedan följer fakta framtagen av bemanningsbranschens internationella organisation.

 • Det finns över 137 300 bemanningsföretagskontor i världen.
 • Över 624 500 personer jobbar på olika bemanningsföretag med att matcha rätt kompetens till kundföretagen genom personalinhyrning, rekrytering och omställning.
 • 54 procent av de som jobbar i branschen är män.
 • 61 procent av de som jobbar i branschen är under 30 år.
 • 41 procent av uppdragen inom personalinhyrning är längre tid än 3 månader.
 • Majoriteten (80 procent) av de som jobbar i bemanningsbranschen rekommenderar sina bekanta att jobba i branschen.
 • 74 procent av kunderna uppger att de inte skulle överväga att anställa, som alternativ till bemanningsföretag. 
 • 62 procent av jobben i branschen skulle inte ha funnits över huvud taget utan bemanningsbranschen.
 • Branschen omsätter 2 668 miljarder kronor.
 • 83 procent av de som jobbar i branschen är mycket nöjda eller nöjda med sitt jobb.
 • 22 miljoner ungdomar anställdes på bemanningsföretag under 2012.

Mycket mer om bemanningsbranschen finns att läsa i Cietts färska ekonomiska rapport som bifogas.

(Informationen är hämtad från Ciett Economic Report, 2014 Edition. Ciett är bemanningsbranschens internationella organisation. www.ciett.org)

För ytterligare information: 
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen 
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Publicerad: 2014-03-26

 
 •