Bemanningsindikatorn Q2 2013

13 september 2013

Nedgången i branschen har mattats av. Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet.

Detta innebär en avmattning av den i Q3 2012 påbörjade nedgången. Den totala omsättningen i branschen andra kvartalet 2013 uppgick till 5,2 miljarder kronor.

Varje kvartal lämnar de 35 största Bemanningsföretagen statistik över omsättning och antal anställda. Dessa står för 85 procent av branschens omsättning.

Bemanningsindikatorn Q2 2013

Källa: Bemanningsföretagen

Publicerad: 2013-09-26

 
  •