Avtalsrörelsen är igång

Avtalsrörelsen är nu igång även för Bemanningsföretagens del. Våra förhandlingar är en del i den stora svenska rörelse som 2013 ska resultera i nya kollektivavtal för 2,6 miljoner medarbetare i svenska företag och offentliga verksamheter.

I år ska Bemanningsföretagen förhandla fram nya avtal med Unionen och Akademikerförbunden, alltså 60 procent av de anställda i bemanningsbranschen. I vår bransch är nämligen 6 av 10 tjänstemän, och 4 av 10 är arbetare.

De största avtalen, inom industrin, handeln och kommunerna, är tänkta att vara klara före sista mars. Vi, liksom alla andra, väntar på industrins så kallade märke på löneökningar som blir utgångspunkten även för våra förhandlingar.

Unionen begär löneökningar om 2,8 procent för tjänstemännen i bemanningsbranschen. Men det är ju inte bara löneökningarna som kostar pengar. Unionen ställer också krav på ändringar i allmänna villkoren som givetvis även de ökar kostnaderna för företagen. Förhandlingarna börjar i april, vårt avtal löper ut sista april. Till dess följer vi med intresse förhandlingarna för andra avtalsområden.

Källa: www.bemanningsforetagen.se

 

Publicerad: 2013-03-05

 
  •