2013

 • Bemanningsindikatorn Q2 2013

  Nedgången har mattats av. Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är en lägre minskningstakt än första kvartalet.

   
 • Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag

  Det är inget lätt uppdrag som väntar en ny generaldirektör. Arbetsförmedlingen sitter på så många stolar att ändan inte räcker till. För att Arbetsförmedlingen ska fungera så krävs en total reformering och ett renodlat uppdrag för myndigheten.

   
 • Den fula ankungen

  Den nya broschyren Den fula ankungen berättar den 150 åriga historien om den svenska bemanningsbranschen. Det som idag är en väl fungerande del av den svenska arbetsmarknaden började med en renskrivningsbyrå i Stockholm 1864.

   
 • Bemanningsföretag - en växande nyckelfunktion

   
 • Bemanningsindikatorn Q1 2103

   
 
 •