Starkaste siffrorna någonsin i branschen

Bemanningsindikatorn 2011

Toppåret 2010 har nu följts av toppåret 2011. Omsättningen för fjärde kvartalet 2011 var rekordhöga 5,4 miljarder kronor. Helåret uppvisar rekordomsättning på över 21 miljarder. Mot slutet av året har vi sett att akademiker- och tjänstemannajobben ökat mest i branschen.

Industri- och lagerjobben har under 2011 ökat kraftigt. Fjärde kvartalet ökade industrijobben med 8 procent. Under samma kvartal har administrationsjobben ökat med 20 procent, teknikjobben med 23 procent och ekonomerna samt IT-jobben med 10 respektive 11 procent.

- Efter en konjunkturnedgång brukar industrijobben öka i en första våg. I en andra våg ökar tjänstemanna- och akademikerjobben. I en tredje våg ökar inhyrning i offentlig sektor. Vi befinner oss i andra vågen nu, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- Vi ser fortfarande att bemanningsbranschen hittar jobb åt alla, antingen som bemanningskonsulter eller via rekrytering.

Trots vikande konjunktur ser vi fortsatt stark tillväxt, om än i något lägre takt, i synnerhet i branschens största yrkesområden. Uthyrning är fortfarande det helt dominerande tjänsteområdet med 91 procent av branschens omsättning.

Entreprenaderna ökade med 100 procent under årets sista kvartal, om än från blygsamma nivåer. Det är en tendens att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag.

Omställningstjänster, att ge hjälp från ett jobb till ett annat efter uppsägning, har minskat med 38 procent under helåret 2011.

Snabbaste sättet att få ett jobb är genom bemanningsföretag. Nästan hälften har fått jobb inom en vecka efter kontakten med bemanningsföretaget enligt Bemanningsföretagens medarbetarundersökning 2009.

Vi kan konstatera att den stora uppmärksamheten kring branschen i media har gjort den mer känd hos allmänheten, och uppenbarligen lockat ännu fler att bli bemanningskonsulter.

Publicerad: 2012-02-15

 
  •