Bemanningsindikatorn Q2 2012

Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

 IT-jobben ökade med 28 procent i västra Sverige och 23 procent i Mellansverige. Tjänstemannajobben inom teknik ökade i sin tur med 23 procent i västra Sverige och 13 procent i Mellansverige.

- Det är den andra vågen i konjunkturcykeln som syns i bemanningsbranschens försäljningssiffror i de industritunga regionerna. Nu ökar tjänstemannajobben som en följd av att industrin startat upp produktionen efter finanskrisen, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Uthyrnings-, rekryterings- entreprenad- och omställningstjänster sålde för knappt 5,4 miljarder kronor totalt sett i hela landet, vilket är +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

-Bemanningsbranschen är fortfarande den som hittar jobben, antingen i form av bemanningskonsulter eller via rekrytering, säger Henrik Bäckström. Om regeringen i den kommande Uthyrningslagen tillser att omotiverade begränsningar för att anlita bemanningsföretag inte är möjliga, så kommer utvecklingen att vara starkare framöver. Det behöver alla arbetslösa. I synnerhet ungdomar.

Här kan du läsa mer om Bemanningsindikatorn Q2 2012!

Publicerad: 2012-09-19

 
  •