Bemanningsbranschen allt större

Bemanningsbranschen blir allt större på svensk arbetsmarknad. Under 2011 sysselsatte Bemanningsföretagens medlemmar sammanlagt nära 139 000 personer någon gång under året, en ökning med drygt 21 000 personer jämfört med 2010.

Bemanningsbranschen befäste sin starka position på arbetsmarknaden under 2011. 1,4 procent av de som hade jobb under året jobbade i bemanningsföretag, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med året innan. Det innebär en ökning i antalet sysselsatta med nästan 18 procent under samma period.

-Siffrorna reflekterar att bemanningsföretagen blir allt viktigare som hjälpande hand för svenska företag. En tydlig trend är att de numera ses som långsiktiga kompetensförsörjare snarare än kortsiktiga inhoppare, kommenterar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Bland de 139 000 finns tillsvidareanställda med uppdrag som sträcker sig över hela året såväl som studerande som jobbar extra på kvällar, helger och lov. Antalet helårsanställda var under 2011 62 900. Det visar den årliga undersökning av branschens penetrationsgrad som Inquiry Financial Europe gjort på Bemanningsföretagens uppdrag med hjälp av branschuppgifter och SCB:s sysselsättningsstatistik.

Det är inte orimligt att tro att den svenska bemanningsbranschen snart kan komma ifatt länder där bemanning är en mer etablerad del av arbetsmarknaden. I till exempel Holland jobbar 3 procent av de sysselsatta i bemanningsbranschen redan i dag, säger Henrik Bäckström.

Bemanningsbranschen omsatte totalt 24,3 miljarder kronor under 2011, vilket är en ökning med 4,7 miljarder sedan 2010.

Källa: Bemanningsföretagen

Publicerad: 2012-04-05

 
  •