Smartmatch - helt nya personalvärden

Baserat på 23 års erfarenhet och kunskap av personalförsörjning har vi dokumenterat och utvecklat en metod och ett verktyg vi kallar Smartmatch.

Publicerad: 2011-06-21

 
  •