Branschen känner tillförsikt och optimism

Mer än 80 procent av tillfrågade bemanningsföretag tror på ökande eller oförändrade nivåer på efterfrågan på deras tjänster, enligt Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer.

Bemanningsföretagen har samlat Konjunkturinstitutets siffror för branschen i den senaste Bemanningsbarometern. Trots osäkert konjunkturläge ser vi fortsatt efterfrågan på rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Både på tre och sex månaders sikt är förväntningarna hos bemanningsföretagen en god efterfrågan. 30 procent av företagen tror på ökande efterfrågan och ser inga behov av neddragningar hos kunderna. Utfallet för det tredje kvartalet visar att efterfrågan ökade hos 63 procent av kunderna.

Läs mer i Bemmaningsbarometern

Har du frågor kontakta gärna Lena Forsberg, VD, Placera Personal AB, lf@placerapersonal.se

Publicerad: 2011-11-07

 
  •