Auktorisation är en kvalitetsstämpel

Bemanningsföretagens auktorisation ger företagen och branschen ökat erkännande och högre status. Den innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Alla företag granskas i samband med inträdet i Bemanningsföretagens branschorganisatione och därefter en gång om året. Alla företag måste uppfylla tolv villkor; bl a följa etiska regler, ha kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Granskningen sker i auktorisationsnämnden, där ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. Beslut om auktorisation sker i Bemanningsföretagens styrelse.

Läs mer www.bemanningsforetagen.se och www.tryggbemanning.se

eller kontakta Lena Forsberg, VD lf@placerapersonal.se om du vill veta mer

Publicerad: 2011-08-24

 
  •