Kontakta oss!

 
 
 

Sjuk och VAB

Vid sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn är det ditt ansvar att direkt på morgonen meddela Placera Personal att du inte kan arbeta. Det gör du genom att maila kc@placerapersonal.se där du uppger ditt namn samt vilken kund du är hos. Det är också ditt ansvar att meddela kunden att du är sjuk alternativ vårdar sjukt barn. Är du sjuk/vård av sjukt barn mer än en dag är det viktigt att du mailar Placera samt underrättar kunden varje dag.

Läkarintyg

Ett läkarintyg krävs vid sjukdom länge än 7 dagar.

Sjuklön

Din sjuklön beräknas från den dag vi får din sjukanmälan. Första sjukdagen är en karensdag. För dag 2-14 betalar Placera Personal din sjuklön, därefter utgår 10% ersättning till och med dag 90. Från dag 15 och framåt utgår ersättning från Försäkringskassan. Om du återinsjuknar inom fem kalenderdagar medför det inte någon ny karensdag. Se till att Försäkringskassan har din aktuella årsinkomst, så att du får rätt ersättningsnivå.

Är du visstidsanställd med timlön utbetalas sjuklön för de dagar du är utbokad på arbete.

Publicerad: 2015-03-18