Kontakta oss!

 
 
 

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal sker löpande och vid behov. Det är ett viktigt stöd för chef och medarbetare för att skapa samförstånd och utveckla organisationen genom medarbetarna.

Syfte

Medarbetarsamtalet är ett planerat och regelbundet återkommande samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet syftar till att gå igenom medarbetarens arbetssituation och ge tillfälle för båda parter att utifrån medarbetarens situation och verksamheten på företaget gemensamt se tillbaka och planera för framtiden.

Mål

Medarbetarsamtalet ska resultera i en planering och prioritering av det fortsatta arbetet. En handlingsplan med individuella målsättningar sätts upp för medarbetarens kommande arbetsinsats och utveckling.

Värdet för dig som medarbetare

  • att i lugn och ro få möjlighet att diskutera din arbetssituation och samarbetet med din chef
  • att få möjlighet att diskutera och påverka de prestationskrav som arbetet ställer
  • att uppnå en plan för den egna utvecklingen i företaget och få möjlighet att bli framgångsrik i din yrkesroll

Värdet för chefen

  • att få en regelbunden genomgång av medarbetarens arbetsuppgifter och vilka krav dessa medför
  • att få möjlighet att planera medarbetarens arbetsinsatser
  • att få ökad information om arbetsförhållandena
  • att få tillfälle att fånga upp medarbetarens synpunkter på hur man fungerar som chef

Värdet för företaget

  • att identifiera kritiska kompetensområden för hela organisationen
  • att få möjlighet att samordna kompetensutvecklingsinsatser för hela företaget

Publicerad: 2015-03-18