Kontakta oss!

 
 
 

Permisson

Permission är en kort ledighet med bibehållen lön som ofta beviljas för del av arbetsdag. Exempel då permission beviljas för hela dagar är:

  • Eget bröllop eller 50-årsdag som infaller på en arbetsdag.

  • Förstagångsbesök hos läkare/tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

  • Vid nära anhörigs frånfälle eller begravning. Som nära anhörig räknas make/maka, barn och föräldrar. Vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos samboende eller nära anhörig.

  • Permission kan även ges vid läkar- eller tandläkarbesök. Detta gäller för an­ställda med minst 6 månaders anställningstid och begränsas till maximalt 2 besök per år och totalt högst 4 timmar per år.

Publicerad: 2015-03-18