Kontakta oss!

 
 
 

Föräldraledighet

Anmälan om föräldraledighet ska göras minst 2 månader före ledighetens början och annmälan ska innehålla uppgift om hur länge du planerar att vara ledig. Om du vill förlänga din ledighet ska även detta aviseras minst 2 månader i förväg.

Kontakta oss minst 1 månad innan du vill återgå i tjänst.

Publicerad: 2015-03-18