Kontakta oss!

 
 
 

Företagshälsovård

Placera Personal vill erbjuda alla medarbetare en snabb rehabilitering vid akut sjukdom.

Mål

Blir du akut sjuk vill vi underlätta och se till att du snabbt får vård som förkortar din sjukfrånvaro så att du kan återgå i arbetet så snabbt som möjligt. Vårt mål är att ha friska medarbetare och snabb rehabilitering. Placera Personal har ett samarbetsavtal med Attundahälsan som omfattar alla medarbetare som varit anställda i minst sex månader. Innan du bokar en tid på Attundahälsan ska detta förankras med närmaste chef. Din eventuella frånvaro regleras genom tjänstledighet eller permission. Permission ges vid läkarbesök eller tandläkarbesök. Permissionen gäller för anställda med minst sex månaders anställningstid och begränsas till max 2 besök per år och totalt högst fyra timmar.

Du får tillgång till:

  • Snabb läkarvård vid akut sjukdom

  • Besök samma dag hos företagssköterska

  • Behandling inom två dagar hos sjukgymnast (patientavgift enligt landstingstaxa)

  • Telefonrådgivning av läkare, sköterska eller sjukgymnast

  • Utfördande av förstadagsintyg om arbetsgivaren kräver detta

  • Tillgång till omfattande kontaktnät av specialister som ger snabb tillgång till kompletterande undersökningar och behandlingar

  • Rådgivning i alkohol- och narkotikafrågor, rökavvänjning och viktreducering

  • Rehabilitering

  • Varje år erbjuder vi kostnadsfri influensavaccination

Tidbokning och telefonrådgivning 08-120 991 20

Attundahälsan
Glimmervägen 14
191 31 Sollentuna

Mer om Attundahälsan

Publicerad: 2015-03-18